Real time web analytics, Heat map tracking

Кадрові питання

Кадрові питання

Національне агентство України з питань 
державної служби інформує:

Нормативно-правові акти з кадрових питань
Загальне законодавство України

Конституція України
Кодекс законів про працю України
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 
Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про правила етичної поведінки» 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Закон України «Про  захист персональних даних»
Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки"
Наказ Головдержслужби України від 04.08.2010 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»

Нормативно-правові акти, що регламентують:
- прийняття на державну службу та звільнення

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. №246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Указ Президента України від 16.04.2010 р. № 542 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями»

- проходження державної служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016р. №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. №229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"

Наказ Національного агенства з питань державної служби від 03.03.2016р. №48 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.1993 р. № 1010 «Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування»

- навчання і підвищення кваліфікації

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 р. № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1152 «Про Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 р. № 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування"

- оплату праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 №24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 №500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"

- відпустки і відрядження

Закон України «Про відпустки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03. 2016р. №231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»

- ведення кадрової документації

Наказ Нацдержслужби України від 05.08. 2016 №156 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 р. №301 «Про трудові книжки працівників»

Наказ Мінпраці, Мін’юсту  та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

Наказ Міністерства статистики України від 26.12.1995 р. № 343 «Про затвердження форми первинного обліку № П-2ДС та Інструкції по її заповненню»

- питання нагород

Закон України «Про державні нагороди України»

Указ Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001 «Про почесні звання України»

Указ Президента України 19.02.2003 р. №138/2003 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України"