Real time web analytics, Heat map tracking

Обов'язки першого заступника голови районної державної адміністрації

1) Згідно із законодавством виконує обов’язки голови районної державної адміністрації у разі його відсутності або неможливості виконання їх з інших причин.

2) За участю заступника голови державної адміністрації спільно з державними структурами координує вирішення на території району питань збалансованого економічного і соціального розвитку, вносить пропозиції для розроблення програми соціального і економічного розвитку району та довгострокових прогнозів, а також до проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства.
3) Відповідає за реалізацію на території району державної фінансової та податкової політики. Організовує роботу з формування районного бюджету, підготовки пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району та пропозицій і показників до органів державної виконавчої влади щодо складання проекту обласного бюджету. Забезпечує організацію та управління виконанням районного бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу. Вносить пропозиції про зміни в доходах і видатках районного бюджету.
4) Вживає заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв’язків.
5) Реалізує регіональну стратегію розвитку промисловості. Координує роботу підприємств промисловості.
6) Сприяє у розвитку мінерально-сировинної бази та координації роботи підприємств і організацій, які займаються геологорозвідувальними роботами.
7) Забезпечує розроблення пропозицій щодо розвитку в районі споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства і побуту.
8) Проводить в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності. Вносить пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку промислового потенціалу району, впровадження нових технологій, в тому числі ресурсо- і енергозберігаючих. Сприяє створенню спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, розвитку малого бізнесу.
9) Сприяє розвитку малого підприємництва на території району. Забезпечує розроблення разом з громадськими організаціями регіональні програми підтримки розвитку підприємництва та їх виконання. Надає консультативну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.
10) З метою виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації.
11) Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, природний газ, інші енергоносії, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв.
12) Відає питаннями державного, господарського, кооперативного та індивідуального, промислового, житлового і цивільного будівництва, а також будівництва, яке здійснюється силами організацій АПК за рахунок державних капіталовкладень. Узгоджує програми капітального будівництва в розрізі замовників, підрядників та джерел фінансування.
13) Забезпечує розроблення та затвердження правил забудови населених пунктів, реалізує загальнодержавну політику експертизи містобудування. Контролює відповідно до законодавства питання охорони, реєстрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.
14) Здійснює контроль за використанням державних капіталовкладень підприємствами і організаціями, що ведуть будівництво, дотриманням законодавства по розподілу житла. Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку. Вирішує питання забезпечення житлом звільнених у запас військовослужбовців.
15) Відає питаннями будівництва шляхів магістрального і загального призначення, діяльності підприємств по будівництву, ремонту та експлуатації автомобільних шляхів.
16) Вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи автомобільного та залізничного транспорту, електро- та поштового зв’язку, підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, збалансованого їх розвитку в районі. Координує роботу підприємств електроенергетики, газопостачання, підприємств і організацій, які займаються видобутком і обробкою природного каменю, збиранням та переробкою металобрухту.
17) Здійснює заходи щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вирішує питання техногенно-екологічної та протипожежної безпеки.
18) Вирішує проблеми підприємств житлово-комунального господарства району. Залучає на договірних засадах підприємства, установи, організації до участі в розвитку житлово-комунального господарства. Координує питання реформування підприємств житлово-комунального господарства та їх демонополізації, запровадження в побут приладів обліку споживання газу, води та теплової енергії.
Забезпечує своєчасність розрахунків за спожиті електроенергію, газ, інші енергоносії житлово-комунальними споживачами та населенням.
Здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла. Контролює хід приватизації житла, здійснює заходи щодо розширення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів комунального господарства.
19) Відповідає за питання благоустрою і санітарного стану населених пунктів району.
Вносить пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.
20) Координує роботу підприємств будівельної галузі та комунальної сфери, управління державного казначейства в Ємільчинському районі.
Організовує роботу фінансового управління, управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури; відділу містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства; центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
21) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації.