Real time web analytics, Heat map tracking

Обов'язки керівника апарату районної державної адміністрації

1) Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог положення про апарат адміністрації, регламенту роботи адміністрації. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення його діяльності.

2) Відповідає за організаційну роботу та дотримання законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
3) Контролює питання організаційного забезпечення та проведення перевірки виконання на території району вимог Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, виданих у межах їх повноважень, керівниками підприємств, установ та організацій, одержання від них інформацій з цих питань.
4) Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації бере участь в аналізі суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, підготовці пропозицій з цих питань голові районної держадміністрації. Забезпечує за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів налагодження та підтримання зв’язків адміністрації з відповідними органами інших районів.
5) Спрямовує роботу засобів масової інформації та систем інформування населення щодо висвітлення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики держави, діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій. Забезпечує підготовку відповідних узагальнюючих матеріалів, регулярне проведення навчання, семінарів для фахівців, які залучаються до роботи в системі інформування населення та політико-правових відносин.
6) Взаємодіє з політичними партіями та творчими спілками, об’єднаннями, асоціаціями, іншими громадськими організаціями. Сприяє розвитку суспільного життя в районі на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності інших форм, не заборонених Конституцією та законами України. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань дотримання діючого законодавства про об’єднання громадян. Координує розвиток ветеранського, профспілкового, молодіжного, жіночого, інших громадських рухів.
7) Забезпечує у межах своїх повноважень виконання Конституції і законів України щодо національних меншин і міграції, про свободу совісті та релігійні організації, сприяє реалізації завдань з розвитку етнонаціональної культури та релігійної самобутності національних меншин.
Забезпечує реалізацію державної політики в розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Забезпечує дотримання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, інших мов національних меншин.
8) Подає в установленому порядку до облдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали про основні події суспільно-політичного життя в районі та заходи, проведені районною державною адміністрацією. Координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищних рад, районних установ з цих питань.
9) Відповідно до чинного законодавства організаційно забезпечує проведення в районі виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, референдумів.
10) Відповідає за своєчасне проходження та доведення до виконавців документів законодавчих і виконавчих органів вищого рівня та райдержадміністрації, стан діловодства, контролю, розгляду заяв і звернень громадян. Відає питаннями навчання та підвищення кваліфікації працівників адміністрації, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів.
11) Забезпечує інформування обласної державної адміністрації про діяльність районної адміністрації, аналіз фактичного виконання прийнятих рішень та виданих розпоряджень. Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу, вносить пропозиції про нагородження державними нагородами та заохочення районною державною адміністрацією.
12) Спрямовує діяльність органів місцевого самоврядування з питань організації роботи їх апаратів, забезпечує аналіз наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, розпорядчих документів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, актів підприємств, установ та організацій на їх відповідність законодавству.
13) Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах району.
14) Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на збереження національних архівних цінностей України.
15) Забезпечує програмно-технічну підтримку веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет.
16) Організовує роботу відділів апарату районної державної адміністрації, архівного відділу, в межах своїх повноважень співпрацює з редакцією газети «Народна трибуна».
17) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації.