Real time web analytics, Heat map tracking

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

Забезпечує реалізацію на території району державної  політики у сферах:
-  економічного  і  соціального  розвитку;
-   торгівлі та   побутових  послуг;
-   цін ;
-   промисловості;
-  інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
-   розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;
-   єдиної державної зовнішньоекономічної політики;
-   паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку.
-  цивільного захисту і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

ПОЛОЖЕННЯ
про управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Ємільчинської районної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, департаменту цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальників: департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму; департаменту цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на території району:

- державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної цінової політики;

- державної промислової політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку.

- державної політики у сфері цивільного захисту і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку торгівлі та міжнародного співробітництва та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку, секторів та галузей економіки району;

4) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми соціально-економічного розвитку на короткостроковий період;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району для визнання території депресивною, розробляє програми подолання депресивності району і здійснює моніторинг їх виконання;

9) здійснює моніторинг та аналіз внутрішньої торгівлі, побутових послуг і тенденцій розвитку споживчого ринку району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

10) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

11) аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

12) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

13) готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

14) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

15) готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

16) розробляє проекти програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

17) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

18) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

19) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

20) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

21). бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

22) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

23) бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів;

24) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

25 забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

26) інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, відповідну інформацію;

27) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

28) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

29) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

32) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

33) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

34) бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

37) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

38) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку архівних документів;

41) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

42) організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників управління та забезпечує їх захист від незаконного доступу;

43) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) поширює кращий досвід здійснення енергозберігаючих заходів;

45) подає пропозиції щодо вдосконалення, маршрутної мережі перевезення пасажирів та вантажів у межах району;

46) бере участь у:

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку;

- підготовці пропозицій голові районної держадміністрації щодо розміщення на території району нових підприємств, а також реконструкції і ліквідації підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління, з урахуванням економічної і соціальної потреби;

- розробленні економічних механізмів стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних і природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

47) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету;

48) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції і надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

49) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи обліку електро -, газо-, тепло- і водопостачання, методичного забезпечення формування витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

50) проводить аналіз дотримання законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв і проведення розрахунків споживачів за їх показаннями, в першу чергу державними підприємствами, бюджетними установами та організаціями, підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства що розташовані на території району;

51) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку району, бере участь у визначенні його пріоритетів та готує голові районної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку району та організацію виробництва продукції і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

52) здійснює оповіщення керівного складу держадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій регіону, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пунктів управління органів виконавчої влади;

53) здійснює створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

54) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи відповідної евакуаційної комісії в регіоні;

55) приймає участь в:

- організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

- реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

56) готує голові районної державної адміністрації пропозицій щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

57) готує пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій;

58) проводить контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення;

59) здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно забруднених територій;

60) здійснює координацію робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

61) здійснює інформування громадян, які проживають на забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи території, з питань безпеки проживання та формування здорового способу життя;

62) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за

погодженням з департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації.

9. До складу управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації входять:

- відділ економічного розвитку та торгівлі;

- відділ інфраструктури.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом та цим Положенням.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених коштів визначає голова райдержадміністрації.

12. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

13. Зміни та доповнення до Положення про управління затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

14. Реорганізація та ліквідація управління проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

15. Юридична адреса управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області: 11201 Житомирська область, смт. Ємільчине, вул. Леніна 18.